1. Introducere, termeni și condiții

Costume-spectacol este un site operat de S.C. Happy Life Center SRL, persoană juridică română având sediul în Iași, Șos. Națională, nr 8,  județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1300/2018, cod unic de înregistrare 39371730. Prin prezentul document  se stabilesc termenii și condițiile de utilizare a siteului www.costume-spectacol.ro, condițiile de achiziționare a produselor comercializate prin intermediul acestui site web, denumite in continuare “Termeni și condiții”, iar folosirea (vizitarea și/sau achiziționarea produselor) implică acceptarea acestora. Politica de retur face parte integrantă din “Termeni și condiții”. Dacă nu sunteți de acord cu acest document – “Termenii și condiții”, vă rugam să nu utilizați acest site web.

Costume-spectacol își asumă dreptul de a aduce modificări prevederilor “Termeni și condiții” în orice moment fără nici o notificare, prin urmare Utilizatorii/Cumpărătorii sunt rugați să citească cu atenție acest document înaintea utilizării sau a efectuării oricărei comenzi de pe site-ul web www.costume-spectacol.ro

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

Vânzător – Costume-spectacol

Cumpărător – orice persoană fizică sau juridică ce efectuează o Comandă online pe acest site web (www.costume-spectacol.ro) indiferent dacă își creează sau nu Cont pe site.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică ce navighează pe site-www.costume-spectacol.ro

Site – domeniul www.costume-spectacol.ro

Cont – secțiune din Site ce poate fi accesată pe baza unei adrese de email și parolei cumpărătorului care conține informații despre acesta și îi permit efectuarea cu ușurință a comenzilor, păstrarea unui istoric cu privire la comenzi, păstrarea unei Liste de Favorite.

Lista de Favorite – secțiune din Cont în care cumpărătorul poate salva produsele care prezintă interes pentru acesta și pe care le poate adăuga oricand în Coșul de cumpărături pentru a le achiziționa.

Comanda – solicitare din partea Cumpărătorului în format electronic prin care acesta își manifestă intenția de a achiziționa produse comercializate online de catre Costume-spectacol pe Site.

Contract – contractul încheiat la distanță între Cumpărător, care acceptă expres Termenii și Condițiile publicate pe Site, si Costume-spectacol, fără prezența fizică simultană a acestora, la momentul confirmării de catre Costume-spectacol a Comenzii plasate pe Site de către Cumpărător.

Produse – orice bun comercializat de Costume-spectacol pe acest Site care va fi livrat către Cumpărător ca urmare a solicitării acestuia prin Comandă, conform “Termenilor și Condițiilor.”

Rating – gradul de apreciere pe care îl are cumpărătorul cu privire la un produs achiziționat de pe Site, exprimat în stele, de la 1 la 5.

Review – evaluarea scrisă de către Cumpărător asupra unui produs comandat de pe site, în urma experienței sale personale prin care acesta apreciază calitatea produsului, a site-ului și a serviciilor oferite de către Costume-spectacol de la Comandă până la Primirea produsului acasă.

Newsletter – modalitate de informare a Cumpărătorului de către Costume-spectacol, exclusiv prin email, cu privire la produsele disponibile la vânzare pe Site, produse noi, reduceri de preț etc., fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform DECIZIEI nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum și pentru modificarea și abrogarea unor decizii, Costume-spectacol nu are obligativitatea de a depune notificare la Registrul de Evidentă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal pentru activitatea pe care o desfășoară. Prin urmare, informațiile/datele furnizate de Cumpărător vor fi utilizate de către Costume-spectacol numai în scop de comerţ electronic, reclamă, marketing și publicitate, precum și pentru executarea Contractului.

Prin completarea datelor în formularele specifice de pe Site pentru crearea Contului, transmiterea unei Comenzi, abonarea la Newsletter etc., Cumpărătorul își exprimă consimțământul expres ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de către Costume-spectacol în scopurile menționate.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului site-ului și/sau efectuarea Comenzilor, Utilizatorul/Cumparatorul este de acord în mod expres și fără echivoc cu Termenii și Condițiile publicate pe Site în ultima versiune actualizată care este comunicată pe Site, la data respectivă precum și cu modificările ulterioare aduse acestora. Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând de către Costume-spectacol,  fiind opozabile Utilizatorilor/Cumparatorilor de la data afișării pe site.

Cumpărătorul are dreptul prin lege să fie informat, să aibă acces la datele sale, să intervină în vederea modificării sau ștergerii totale sau parțiale și să se opună, dreptul să nu fie supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa în Justiție în cazul încălcării drepturilor sale conform Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date de catre Costume-spectacol. Cumpărătorul își poate exercita drepturile enumerate mai sus oricând, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa sediului social al SC HAPPY LIFE CENTER SRL.

Costume-spectacol poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de colaborare, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopul menționat mai sus, precum societățile de curierat sau unitățile bancare pentru procesarea plăților/încasărilor.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul și materialele publicate pe site-ul www.costume-spectacol.ro , incluzând și nelimitându-se la imaginile, textele, simbolurile, conținutul multimedia, alte elemente de grafică Web, baze de date, sunt integral proprietatea Costume-spectacol și a partenerilor săi. Folosirea (copierea, distribuirea, publicarea, reproducerea, transferul către terțe părți etc.) fără acordul expres al Costume-spectacol a oricărui material publicat pe acest site se pedepsește conform legii.

 1. Politica de Confidențialitate

COSTUME-SPECTACOL asigură confidențialitatea informațiilor de orice natură furnizate de către Utilizator/Cumpărător, respectiv a datelor de autentificare ale contului creat pe Site, precum și a datelor de facturare, livrare și plată necesare efectuării unei Comenzi, în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Dezvăluirea informațiilor furnizate de către Utilizator/Cumpărător se poate face numai în condițiile specificate în Politica de Confidențialitate.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Cumpărătorul este de acord să informeze COSTUME-SPECTACOL în cel mai scurt timp, despre posibile suspiciuni asupra securității contului creat pe Site.

 1. Politica de comerț online

Cu toate eforturile depuse pentru asigurarea unei navigari sigure pe site-ul www.Costume-spectacol.ro , COSTUME-SPECTACOL nu garanteaza că site-ul nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întreruperi sau căderi, prin urmare nu se face responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau vizitarea site-ului; de asemenea COSTUME-SPECTACOL nu este reponsabil de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor pe site, fără ca prin acest lucru să fie afectate drepturile Cumpărătorului de care beneficiază, în temeiul legii, în calitate de consumator.

Link-urile către alte site-uri sau materiale ale unor terțe părți publicate pe www.Costume-spectacol.ro sunt oferite exclusiv în scop informativ, fără ca COSTUME-SPECTACOL sa își asume în nici un fel responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri și materiale sau a produselor promovate sau comercializate prin intermediul lor.

COSTUME-SPECTACOL își ia toate măsurile în vederea prezentării corecte și complete a informațiilor pe site-ul www.Costume-spectacol.ro. În cazul apariției unor inadvertențe sau erori, în funcție de momentul sesizării lor, vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil. În situația în care aceste erori afectează Comanda efectuată de către Cumpărător, se aduce la cunoștința acestuia cu posibilitatea de a reconfirma sau anula Comanda dupa remedierea erorilor.

COSTUME-SPECTACOL are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să întrerupă comercializarea online a unui sau mai multor produse, temporar sau definitiv, cu sau fără notificare prealabilă.

COSTUME-SPECTACOL își rezervă dreptul de a modifica prețul sau cantitatea Produselor din Comandă pentru motive justificate, caz în care va anunța Cumpărătorul la adresa de email sau numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în vederea reconfirmării sau anulării Comenzii efectuate.

COSTUME-SPECTACOL poate publica pe site informații despre produsele sale și/sau promoții practicate într-o anumita perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate prețurile sunt exprimate în lei (RON) și au toate taxele incluse.

Comunicarea cu COSTUME-SPECTACOL se poate realiza prin interacțiunea directă cu aceasta sau prin formularul de contact de pe site.

Întrucât comerțul electronic presupune vizualizarea produselor utilizând diverse medii de prezentare (calculator, laptop, tabletâ, telefon etc.) cu diferite setări de rezoluție, luminozitate, șamd, este important de știut că:

–          fotografiile și imaginile produselor publicate pe site au un rol informativ;

–          culorile produselor așa cum sunt văzute pe site pot diferi de cele din realitate, acest aspect neputând fi motiv de retur al produsului;

–          dimensiunea și forma produselor pot fi percepute diferit, fapt pentru care se recomandă citirea cu atenție a specificațiilor fiecărui produs (inclusiv tabelul de marimi );

–          stocul produselor de pe site poate diferi de cel din realitate ca urmare a inregistrarii mai multor comenzi simultan;

 1. Înregistrarea unei Comenzi

Cumparatorul poate efectua comenzi de pe site-ul www.Costume-spectacol.ro atat în cazul în care are cont înregistrat pe Site cât și în cazul în care nu are cont și nici nu dorește să creeze.

Efectuarea unei Comenzi pe site-ul www.Costume-spectacol.ro presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. Validarea Comenzii și Încheierea Contractului

În termen de 24 ore (1 zile lucrătoare) de la transmiterea Comenzii pe Site, Cumpărătorul va fi contactat telefonic pentru confirmarea disponibilității Produselor și acceptarea Comenzii.

Contractul dintre COSTUME-SPECTACOL și Cumpărător se consideră încheiat în momentul în care Cumpărătorul primește din partea Vânzătorului, prin email sau telefonic, notificarea de expediere a Comenzii. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către COSTUME-SPECTACOL pe Site vor sta la baza Contractului.

 

 1. Facturare și plată

Prețurile afișate pe Site sunt finale și au toate taxele incluse conform legislației în vigoare. Costurile de transport (acolo unde există) sunt cele afișate pe Site și se vor achita firmelor de curierat.

Vânzătorul va emite, în urma confirmării telefonice a Comenzii de către Cumpărător, factura aferentă Comenzii care va cuprinde Produsele comandate, costurile legate de transport și valoarea reducerilor aplicate (dacă există); factura emisă în format electronic va fi transmisă la adresa de email pe care Cumpărătorul a furnizat-o la efectuarea Comenzii. Factura emisă pe suport hârtie va fi atașată la coletul care va fi expediat către Cumpărător. Pentru întocmirea corectă a facturii, Cumpărătorului îi revine obligația de a furniza informațiile corecte conform legislației în vigoare și de a le actualiza ori de cate ori este cazul.

Din motive de securitate COSTUME-SPECTACOL recomandă Cumpărătorului să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile (telefon, tableta etc.). Este interzisă comunicarea parolei de cont unor terțe persoane, iar în caz de existență a unor semne legate de utilizarea neautorizată a Contului creat pe Site, Cumpărătorul are obligația de a schimba parola de acces la cont și de a notifica COSTUME-SPECTACOL în caz de nereușită.

COSTUME-SPECTACOL accepta 3 (trei) modalitați de plată a facturii aferentă comenzii confirmate:

 • plata numerar ramburs la curier (la primirea coletului);
 • plata prin transfer bancar direct în contul COSTUME-SPECTACOL. În cazul în care cumpărătorul optează pentru varianta plății prin transfer bancar, expedierea coletului se va face dupa înregistrarea plății în contul bancar COSTUME-SPECTACOL.
 1. Livrarea Comenzii

COSTUME-SPECTACOL efectueaza livrarea Produselor comandate de le Site doar pe teritoriul Romaniei.

În urma Încheierii Contractului, conform pct. 8 din Termeni și Condiții, COSTUME-SPECTACOL se obligă să livreze Produsele în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător și să furnizeze acestuia datele aferente livrarii (AWB, Nume curier, numărul și valoarea Comenzii, modalitatea de plată). Vânzătorul are obligația să asigure ambalarea corespunzătoare a Produsului si să transmită documentele însoțitoare.

Livrarea se va efectua prin intermediul societății de curierat indicată de COSTUME-SPECTACOL.

Cumpărătorul are obligația furnizării corecte a informațiilor cu privire la adresa de livrare, a datelor de facturare precum și a numărului de telefon pentru a se putea face livrarea Produsului conform cu Termenii și Condițiile stabilite.

Livrarea se consideră finalizată prin semnarea documentului de primire a Produsului de către Cumpărător și plata Comenzii; refuzul de a semna documentul de livrare și/sau de a efectua plata Comenzii reprezintă refuzul Cumpărătorului de a accepta Produsul comandat. Dupa finalizarea Livrării (semnarea documentului de livrare și plata Comenzii), proprietatea asupra Produsului va fi transferată către Cumpărător, moment în care acesta preia toate riscurile asupra Produsului, respectiv riscul de pierdere sau deteriorare.

În situația în care Cumpărătorul nu poate fi prezent la adresa de livrare specificată în Comandă, acesta poate desemna o terță persoană care să preia Produsul în numele său, cu condiția ca aceasta sa fie o persoană cu capacitatea juridică necesară.

La livrare Cumpărătorul va verifica starea ambalajului, urmând ca, în cazul deteriorărilor evidente sau a Produselor lipsă sau incorecte să sesizeze aceste aspecte în documentul de livrare.

 1. Newsletter COSTUME-SPECTACOL

COSTUME-SPECTACOL trimite Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor săi Newsletter-e numai cu acordul acestora, care se face prin solicitarea lor și completarea adresei de email la care să primească această formă de publicitate.

Utilizatorul/Cumpărătorul își poate modifica opțiunea cu privire la primirea Newsletter-ului oricând prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la COSTUME-SPECTACOL. Dezabonarea la Newsletter nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Termenii și Condițiile publicate.

 1. Legislația aplicabilă și Jurisdicția

Utilizarea site-ului web www.costume-spectacol.ro , transmiterea Comenzilor și Încheierea Contractelor prin intermediul Site-ului sunt supuse legislației române; orice litigiu apărut între COSTUME-SPECTACOL și Cumpărători va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente din Județul Iași.

Închiriere costume

Costume Spectacol oferă servicii de închiriere costume adulți și copii, accesorii, recuzită, piese de butaforie, decor atât în Iași cât și oriunde în țară (minim 15 costume). Închirierea costumelor se face pe baza unui contract, contra unei sume cuprinse între 50-150 ron/costum/24h pentru copii,  100-350 ron/24h pentru adulți (în funcție de complexitatea și valoarea produsului), cu achitarea unei garanții de 100 ron/produs, ce va fi înapoiată în momentul returnării produsului în bună stare. Sfârșitul de săptămână va fi taxat la tariful de 24 de ore. În situația în care produsul este deteriorat, se va reține parțial sau total garanția. Dacă deteriorarea depășește valoarea garanției, clientul va achita contravaloarea produsului sau a reparațiilor (după caz). Pentru orice depășire a termenului de returnare se va percepe o taxă de 30 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

Prețul de închiriere include accesoriile (dacă este cazul), precum și costul de igienizare/curățare (costumele sunt spălate, curățate, igienizate, după fiecare folosire). Clientul NU are dreptul de a spăla/călca costumele (excepție face doar situația în care se produce un accident și spălarea rapidă a unei pete previne deteriorarea costumului). Pentru grupuri, pentru închirierea repetată sau pentru mai multe zile, se oferă discounturi ce variază în funcție de numarul de costume.